Liczba odwiedzin strony: 19468 Osób na stronie: 2
 

Barabasz Andrzej. Kancelaria notarialna

 
 
Barabasz Andrzej. Kancelaria notarialna
 
Cieszkowskiego 17 lok. 2
85-052 Bydgoszcz
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1998 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowyc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz....
Monitor Polski 1997 Nr 53 poz. 505 - Wysokość oprocentowania, szczegółowe kryteria niestosowania oprocentowania przy rozkładaniu na raty należności z tytułu zbycia mienia z Zasobu Własności Rolnej Ska
ZARZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania przy rozkładaniu na raty należności z tytułu zbycia mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz określenia innych niż pieniądz rodzajów mierników wartości. (M.P. z dnia 27 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 31 ust. 4, art. 38a ust. 6, art. 39a ust. 2 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19...